Naudojimo sąlygos


Įsigaliojo: 2019 m. gegužės 30 d

Prieš naudodamiesi šia svetaine, atidžiai perskaitykite šią sutartį. Prisijungdami prie mūsų svetainių (airsales.lt) ar jas naudodami sutinkate laikytis šios sutarties. Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad sutinkate su visomis sąlygomis ir pranešimais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato prieigos prie mūsų paslaugų ir paslaugų, ypač mūsų svetainių, el. pašto pranešimų, taikomųjų programų ir kitų su šiomis sąlygomis (kartu „Paslaugos“) susijusių paslaugų, tvarką, kaip taip pat bet kokia informacija, tekstai, vaizdai ir kita medžiaga, perduodama, įkelta ar pateikiama mūsų paslaugose / paslaugose. Prisijungdami prie mūsų paslaugų / paslaugų ar naudodamiesi ja, išreiškiate ir patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis.

1. Kas gali naudotis mūsų paslaugomis / paslaugomis?
Galite naudotis mūsų paslaugomis / paslaugomis tik su sąlyga, kad sutinkate sudaryti teisiškai įpareigojančią sutartį su svetainės Airsales.LT atstovu ir jums nėra atimta teisė jomis naudotis pagal teisės aktus, susijusius su jūsų gyvenamosios vietos / gyvenamosios vietos jurisdikcija.
Bet kuriuo atveju, norėdami naudotis mūsų paslaugomis/paslaugomis, turite sulaukti 18 metų amžiaus. Sutikdami su šiomis sąlygomis ir naudodami paslaugas įmonės, organizacijos, vyriausybinės įstaigos ar kito juridinio ar panašaus asmens vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite tinkamus įgaliojimus išreikšti sutikimą su šiomis paslaugų naudojimo sąlygomis, kurios bus tokiam juridiniam asmeniui teisiškai įpareigojantis, o šiuo atveju pagal šiose Paslaugų teikimo sąlygose vartojamas sąvokas „jūs“ ir „tavo“ šis juridinis asmuo bus suprantamas.

2. Konfidencialumas
Mūsų privatumo politika (https://airsales.lt/privatumas.html) reglamentuoja, kaip elgiamės su informacija, kurią pateikiate mums naudodamiesi mūsų paslaugomis / paslaugomis. Jūs suprantate, kad jei naudojatės mūsų įmonės paslaugomis / paslaugomis, sutinkate su šios informacijos rinkimu ir naudojimu (pagal Privatumo politiką), įskaitant šios informacijos perdavimą ir saugojimą per / į mūsų / mūsų serverius / s esančios svetainės Airsales.LT atstovo ar susijusių įmonių teritorijoje.

3. Atsakomybės ribojimas
Tinklalapio „Airsales.LT“ atstovas ir jos filialai neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, tiesiogiai ar netiesiogiai, už bet kokį veiksmą ar neveikimą, kurį atliekate remdamiesi informacija, paslaugomis ar kita medžiaga šioje svetainėje. Svetainės Airsales.LT atstovas stengiasi, kad informacija šioje svetainėje būtų tiksli ir išsami. Svetainės Airsales.LT atstovas negali garantuoti ir nebus atsakingas už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su tikslumu, išsamumu ir laiku atnaujinta informacija.
Šia svetaine galite naudotis tik prisiimdami riziką. Jei naudositės šia svetaine arba medžiaga bus taisoma arba pakeista įranga, programos ar duomenų bazės, psichologiniai sutrikimai, stresas ir bet kokie kiti sveikatos sutrikimai, svetainės Airsales.LT atstovas už tai neatsako ir neatsako jokių išlaidų. . Šioje svetainėje pateiktoje informacijoje, programinėje įrangoje, gaminiuose ir paslaugose gali būti klaidų arba spausdinimo klaidų. Periodiškai keičiame informaciją. Tinklalapio „Airsales.LT“ atstovas gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo tobulinti ar pakeisti šią svetainę.

4. Nuosavybės teisės
Visa šioje svetainėje esanti medžiaga (straipsniai, nuotraukos ir kitas turinys) ir autorių teisės priklauso svetainės Airsales.LT atstovui. Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti ar perduoti autorių teisių saugomą medžiagą iš šios svetainės draudžiama be raštiško svetainės Airsales.LT savininko leidimo.

5. Mūsų paslaugų / paslaugų naudojimas
Mūsų paslaugų ir paslaugų sąrašas nuolat tobulinamas. Todėl šis sąrašas laikas nuo laiko gali keistis mūsų nuožiūra. Mes galime nutraukti (laikinai arba visam laikui) paslaugų ir paslaugų (ar bet kokių funkcijų) teikimą tik Jums arba visiems vartotojams, prieš tai įspėję per 30 kalendorinių dienų. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti duomenų naudojimo ir saugojimo apribojimus. Taip pat galime sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą iš anksto įspėję pagal sudarytą sutartį be atsakomybės.

6. Neteisėtas arba draudžiamas naudojimas.
Naudodamiesi šia svetaine ir įmonės paslaugomis / paslaugomis, jūs garantuojate svetainės Airsales.LT atstovui, kad nenaudosite jos jokiems neteisėtiems ar pagal šias sąlygas ir pranešimus draudžiamiems tikslams.

7. Sąlygų nutraukimas
Jūs galite bet kada nutraukti teisiškai įpareigojančią sutartį su svetainės Airsales.LT atstovu pranešdami apie tai svetainės Airsales.LT atstovui ir nustodami naudotis teikiamomis paslaugomis / paslaugomis.
Mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti dalies arba visų savo paslaugų / paslaugų teikimą, jei pagrįstai manome, kad pažeidėte šias Sąlygas. Jūs sutinkate atlyginti ir laikyti nekenksmingu svetainės Airsales.LT atstovą nuo bet kokios atsakomybės. Nuostolius ir reikalavimus (įskaitant teisines išlaidas), susijusius su šios sutarties pažeidimu, padengsite jūs.

8. Bendra informacija
Tinklalapio Airsales.LT atstovas gali retkarčiais peržiūrėti ir keisti šias Sąlygas. Pakeitimai nebus galiojantys atgaline data, o mūsų santykius su jumis visada lems dabartinė Sąlygų versija, visada pasiekiama adresu airsales.lt. Išskyrus pakeitimus, susijusius su naujų funkcijų įvedimu arba dėl teisinių priežasčių, per 30 dienų nuo šių Sąlygų pakeitimų, kurie turi įtakos bet kurios šių Sąlygų šalių teisėms ar pareigoms, apie tai pranešame, pavyzdžiui, pranešdami pašto adresą, susietą su jūsų paskyra. Tęsdami prieigą prie Paslaugų ir naudodami jas po tokių pakeitimų įsigaliojimo, jūs automatiškai sutinkate laikytis atnaujintų Sąlygų.
Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata ar jos dalis bus laikoma neįtraukta į šias Sąlygas ir bus vykdoma maksimaliai leistina apimtimi, o likusios šių Sąlygų nuostatos išlieka. galiojantys. Jei svetainės Airsales.LT atstovas nesinaudoja jokios šių Sąlygų teisės ar nuostatos apsaugos priemonėmis, tai negali būti laikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.
Šios sąlygos sudaro sutartį tarp jūsų ir svetainės Airsales.LT atstovo, esančio Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) Europos Sąjungoje. Jei turite klausimų dėl šių sąlygų, susisiekite su mumis.